От 01 юни 2010 г. Джей Ай Ти отвори свое постоянно представителство в Брюксел, с което се надяваме да отговорим адекватно на нуждите за проучвания на възможности за инвестиции и финансиране на проекти за нашите клиенти.. За повече информация моля вж. рубрика „Услуги”

Консултантска фирма Джей Ай Ти ЕООД е създадена през 1993 г. като една от първите фирми за консултантски услуги в България. Още от основаването си, Джей Ай Ти специализира в работа по проекти, подготовка и оценка на тръжна документация, и техническа помощ с локален и международен обхват.

През последните години Джей Ай Ти е изградила значителен опит в разработването, изпълнението и управлението на проекти и подготовка на тръжна документация в следните области

Вече повече от 10 години Джей Ай Ти организира обучения за представители на заинтересовани страни – държавни служители, НПО, частни фирми и обществени организации за изпълнение на Директивите на ЕС и специализирани обучения по заявка на клиента.

Джей Ай Ти създаде инициативата и организира първия български Национален Форум „Пазар за Сертификационни Услуги”, на който се представиха органите за сертификация, държавните агенции, международните финансиращи организации и консултантите с цел да бъде удовлетворено търсенето на крайните клиенти – българските фирми.