Услуги

Услугите на Джей Ай Ти чрез представителството ни в Брюксел се осигуряват в следните ключови области:

Услугите включват търсене на финансиране за проектни идеи от ЕС и международни фондове, вкл. публични и частни, инвестиции към МСП, общини и индивидуални клиенти, консултации по законодателство, което се транспонира в България; оплаквания и въпроси към ЕК, подкрепа и лобиране, въвеждане на нови практики, проучвания и предоставяне на специализирана информация, обучения и др.