Кои сме ние?

Консултантска фирма Джей Ай Ти ЕООД (Джей Ай Ти Консултинг) е българска фирма, която непрекъснато и интензивно се развива.

Ние сме фирма с традиция и установени ценности, от които особено важни за нас са грижата за околната среда, нашите служители, клиенти и партньори и предлаганите от нас услуги.

През годините нашите екипи натрупаха ценен опит и изградиха умения за съвместна работа в атмосфера на взаимна коректност и отговорност. Изградената фирмена култура обедини усилията на специалисти, придобили опит в работата по Програма ФАР на ЕС, и впоследствие по Оперативните Програми, Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, а също и по проекти за развитие на ООН и Световната Банка, на международни институции и фирми.

Консултантите на Джей Ай Ти са експерти с доказан опит и отлична квалификация в областта на икономиката, правото и финансите, инженерните и естествените науки, изпълняващи конкретни задания за работа според международно признатите правила и процедури, и в съответствие с фирмения кодекс за етика и морал на Джей Ай Ти.

Ние сме професионалисти, специализирани в областта на подготовката на проектни предложения и в управлението, и реализацията на проекти.

 

ВАШИТЕ ИДЕИ В ПРОЕКТИ

Джей Ай Ти предоставя услуги в съответствие с изискванията за конкретния проект и специфичните нужди на клиента.

Консултантска фирма Джей Ай Ти е пълноправен член на следните организации: